Política de privacitat

IDENTIFICACIÓ I TITULARITAT

En compliment amb el deure d'informació establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara al Bloc www.segur.cat com un lloc web personal gestionat per Josep Martí amb DNI 40594526D (d'ara endavant, "el prestador") amb domicili a Olot.


RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual efectuarà a més aturades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.


PROTECCIÓ DE DADES

La utilització del lloc web www.segur.cat  per part de l'usuari suposa l'acceptació plena de les Condicions Generals que aquí s'especifiquen, per la qual cosa si l'usuari no està d'acord amb les mateixes haurà d'abstenir-se d'utilitzar el lloc web.

Els usuaris a més accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, mitjançant la utilització del bloc, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per realitzar estudis estadístics i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web (quan així es sol·liciti).


CESIÓ I SEGURETAT DE LES DADES

El Bloc www.segur.cat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres companyies, i que sempre que s'hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, el proveïdor no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El proveïdor garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través de:

Correu electrònic: hola@segur(punt)cat

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l' apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.


US DE COOKIES 

El proveïdor, per compte propi o d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, pot utilitzar galetes quan un usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les galetes utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les galetes resulta possible que el servidor on es troba la pàgina web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També s'utilitzen per mesurar l'audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per a ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web o per tercers que actuen en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre o "login" prèviament.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.


DRETS DE L'USUARI

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la LOPD, s'informa l'usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l'enviament d'informació sobre novetats relacionades amb el lloc web. Només els titulars tindran accés a les seves dades i, en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.

D'acord amb el que disposa la LOPD, l'usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del prestador.

Per facilitar l'exercici d'aquests drets, en totes les comunicacions es facilita un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l'eliminació immediata de les dades personals de l'usuari de la nostra base de dades.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya.

Vostè té el dret de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra

Sota les següents condicions:

Reconeixement — Ha de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que té el seu suport o que recolza l'ús que fa de la seva obra).

No comercial — No pot utilitzar aquesta obra per a fins comercials.

Sense obres derivades — No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra.

Entenent que:

Renúncia — Algunes d'aquestes condicions poden no aplicar-se si s'obté el permís del titular dels drets d'autor.

Domini públic — Quan l'obra o algun dels seus elements es trobin en el domini públic segons la llei vigent aplicable, aquesta situació no quedarà afectada per la llicència.

Altres drets — Els drets següents no queden afectats per la llicència de cap manera:

Els drets derivats d'usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no es veuen afectats pel que s'ha dit anteriorment.

Els drets morals de l'autor;

Drets que poden ostentar altres persones sobre la pròpia obra o el seu ús, com per exemple drets d'imatge o de privacitat.

Avís — En reutilitzar o distribuir l'obra, ha de deixar ben clar els termes de la llicència d'aquesta obra.

Això és un resum del text legal, per llegir la llicència completa dirigeixi's aquí.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats desenvolupades en ell, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts.

0 Comentaris

Publica un comentari a l'entrada

Post a Comment (0)